Mailsystem på VLK: alumnevlk.dk
Kollegiet har etableret eget mailsystem med videresendelse til egen mail. Her kan din nye mailadresse sendes til administratoren. Mailen er et supplement til egen mail og er indtil videre kun med videresend-funktion. Mailadressen, der videresendes til kan ændres ved at anvende nedenstående formular:

Navn:
Værelsesnummer:
Mobiltelefon:
Køn:
Studienummer:
Tidligere/gammel e-mailadresse:
Ny e-mailadresse: